Kappseglingsverksamheten på BS

Kappsegling

Brändö Seglare ordnar årligen två öppna kappseglingar på Kronbergsfjärden: BS Classic Regatta i slutet av augusti, och Baltic Dinghy i början av september.

De senaste åren har klubben även stått värd för optimistkvalen till NM, EM och VM i mitten av maj.

BS ordnar interna seglingar för juniorer på måndagar, 606-seglingar med lånebåtar på tisdagar, och serieseglingar för jollar och kölbåtar på torsdagar.

Laserseglare i mastersåldern från andra klubbar är välkomna att delta i torsdagsseglingarna. 606-seglare från andra föreningar är välkomna med på tisdagar.

De interna kappseglingarna sker under seglingssäsongen från medlet av maj till midsommar, och från medlet av augusti till medlet av september. De senaste åren har verksamheten fortsatt in i oktober då BS ordnat två helgregattor för klubbens egna optimist- och 606-seglare.

Inloggning