Allmänt om hamnen

Hamnen och båtarna

Brändö Seglare har en god men begränsad hamn innanför holmen Sälen, på södra Brändö. Hamnen sköts i gott samarbete med Helsingfors stads sport- och friluftsverk. Hamnen har plats för kölbåtar och motorbåtar vid kaj och ponton, samt för jollar på land.

Medlemmar med båt kan ansöka om plats i hamnen. Båtarna i hamnen bör förtöjas enligt direktiven för BS hamn (uppdaterad dec 2016). Observera att direktiven för hamnen 2017 har kompletterats.

Gästplatser står till förfogande för tillfälliga besökare. Den som före eller efter öppna regattor vill lämna sin båt i hamnen bör ta kontakt med hamnkaptenen. Jollar och trailerburna båtar kan hämtas till Sälen via en gångbro från Granfeltsvägen.

Hamnplatser

Innehavare av båtplats för den avslutade säsongen 2016 kan förnya sin båtplats för 2017 genom att betala den faktura som skickas innehavaren automatiskt utgående från beviljade båtplatser 2016. Fakturan bör betalas senast 28.2. om inte annat uppges i fakturan och andra åtgärder är inte nödvändiga.

Om man inte önskar förnya sin båtplats lämnar man fakturan obetald varvid båtplatsen går till ny innehavare enligt hamninstruktionen. Observera också att båtplatsinnehavare som inte anmält sig för dejour 30.4 debiteras per omgående en dejouravgift om 500 euro för täckande av extern bevakningstjänst.

I övrigt se de nya hamndirektiven ovan.

Anmälningstiden för nya hamnplatser gåt ut 31.3. Observera att gamla båtplatsinnehavare får behålla sin båtplats mot betalning av faktura som automatiskt går ut enligt föregående års båtplatser. Beviljade hamnplatser publiceras 10.4. och hamndejour kan bokas 15.4.-30.4.

Eftersom båtplatserna och dejoureringen är en interna ärenden så måste medlemmarna vara inloggade med sitt användarnamn och lösenord för att kunna se den informationen under menyn som heter 'Hamnen och båtarna'. Inloggningen sker på framsidan.

Hamnplatslistan 2016

Inloggning