Anmäl ny båt till registret

OBS! Logga in först, så att dina kontaktuppgifter fylls i automatiskt! Då kopplas anmälan till ditt användarnamn och du kan senare göra ändringar i blankettens uppgifter och återanvända informationen följande år!

Ifall du redan anmält din båt tidigare år kan du kolla uppgifterna och ansöka om hamnplats för innevarande år genom att gå till "Båtanmälningar och Hamnplatser" i menyn till höger.

Båtanmälan

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Registernumret finns redan!

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Nedanstående ifylls av hamnansvariga
Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

 

Inloggning