Hamnavgifter och hamnplatslista

Hamnavgifter - och platser

 
Direktiven för hamnen har kompletterats 2017. Direktiven för BS hamn hittas här.
 

Innehavare av båtplats för den avslutade säsongen 2016 kan förnya sin båtplats för 2017 genom att betala den faktura som skickas innehavaren automatiskt utgående från beviljade båtplatser 2016. Fakturan bör betalas senast 28.2. om inte annat uppges i fakturan och andra åtgärder är inte nödvändiga.

Om man inte önskar förnya sin båtplats lämnar man fakturan obetald varvid båtplatsen går till ny innehavare enligt hamninstruktionen. Observera också att båtplatsinnehavare som inte anmält sig för dejour 30.4 debiteras per omgående en dejouravgift om 500 euro för täckande av extern bevakningstjänst.

Anmälningstiden för nya hamnplatser gåt ut 31.3. Beviljade hamnplatser publiceras 10.4. och hamndejour kan bokas 15.4.-30.4.

Eftersom båtplatserna och dejoureringen är en interna ärenden så måste medlemmarna vara inloggade med sitt användarnamn och lösenord för att kunna se den informationen under menyn som heter 'Hamnen och båtarna'. Inloggningen sker på framsidan.

 
Hamnplatslista för 2016 (uppdaterad 12.4.2016)
 
Enligt årsmötets beslut är hamnavgifterna för 2017 följande:
 
Nya piren 900 euro
Ponton A och B 680 euro
Lilla Bryggan 300 euro
Slipen 100 euro
Slipen, opti 80 euro
   
Registrerings-och
besiktningsavg.
50 euro
 
 
 

Inloggning