Hamnavgifter

Hamnavgifter och hamnplatser

 
Direktiven för hamnen har kompletterats 2018. Direktiven för BS hamn finns här.
 

Innehavare av båtplats för den avslutade säsongen 2017 kan förnya sin båtplats för 2018 genom att betala den faktura som skickas innehavaren automatiskt utgående från beviljade båtplatser 2017. Fakturan bör betalas senast den 21.3 om inte annat uppges i fakturan och andra åtgärder är inte nödvändiga.

Om man inte önskar förnya sin båtplats lämnar man fakturan obetald varvid båtplatsen går till ny innehavare enligt hamninstruktionen. 

Observera också att båtplatsinnehavare som inte anmält sig för dejour 30.4 debiteras per omgående en dejouravgift om 500 euro för täckande av extern bevakningstjänst.

Anmälningstiden för nya hamnplatser går ut 31.3. Beviljade hamnplatser publiceras 10.4. och hamndejour kan bokas 15.4 - 30.4.

Eftersom båtplatserna och dejoureringen är en interna ärenden så måste medlemmarna vara inloggade med sitt användarnamn och lösenord för att kunna se den informationen under menyn som heter 'Hamnen och båtarna'. Inloggningen sker på framsidan.

  
Enligt årsmötets beslut är hamnavgifterna för 2018 följande:
 
  Nya piren 900 euro  
  Ponton A och B 680 euro  
  Lilla bryggan 300 euro  
  Slipen 100 euro  
  Slipen, optimist 80 euro  
   
  Registrerings-och
  besiktningsavgift
50 euro  
 
 
 

Inloggning