Hamnavgifter

Hamnavgifter och hamnplatser

Direktiven för hamnen har kompletterats 2019. Direktiven för BS hamn finns här. 

Innehavare av båtplats under den avslutade säsongen 2018 som vill förnya sin båtplats för 2019 ska boka sin plats senast den 28.2.

Klicka här för at logga in och boka båtplats.

Den som bokar båtplats kommer att faktureras för båtplats samt registrerings-/besiktningsavgift. Fakturan ska betalas senast 15.3.2019. Efter den 15.3 ställs obetalda båtplatser till andra sökandens förfogande.

Den som inte haft båtplats 2018 kan ansöka om båtplats genom att kontakta hamnkaptenen per e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Nya platser, som faktureras och betalas senast 31.3, har ingen skild bokningsavgift. För platser som ansöks efter den 31.3 gäller en bokningsavgift på 100 euro.

Genom att ta emot en beviljad båtplats förbinder sig båtägaren att följa reglerna i hamnen, se direktiven för BS hamn.

Beviljade hamnplatser publiceras 10.4 och hamndejour kan bokas under tiden 15–30.4.

Under sommaren 2019 sköts nattvaktandet av ett bevakningsföretag. Vakten besöker hamnen vid olika tidpunkter och kollar att allt är ok. Ytterligare kommer klubben att ha anställd personal i hamnen för att sköta om hamnen och se till att hamnen fungerar och är trivsam. Med beaktande av detta behöver medlemmarna inte längre dejourera i hamnen under 2019.

Eftersom båtplatserna är interna ärenden så måste medlemmarna vara inloggade för att se informationen under användarmenyn ”Båtanmälningar & hamnplatser” här till höger. Logga in-länken finns uppe till höger.

Enligt årsmötets beslut är hamnavgifterna för 2019 följande:

 Nya piren  900 € 
 Ponton A och B  680 € 
 Ponton B, småbåtsplatser  300 € 
 Lilla bryggan  300 € 
 Jolleponton, boj-akterförtöjning *  150 € 
 Jolleponton, plats med sidoförtöjning **   900 € 
 Slipplats, kölbåtar ***  300 € 
 Slipplats, optimist-jollar  60 € 
 Slipplats, övriga lättbåtar  80 € 
 Slipplats, kanot/kajak ****  100 € 
 Gästplats medlem, per dygn 10 € 
 Gästplats icke medlem, per dygn  20 € 
 Besiktnings- och registreringavgift  50 € 
 
*) vid norra sidan
**) södra och östra sidan, max längd 15m
***) inkl. rätt att använda kran; båtplats i vattnet ingår ej, bokas separat
****) förvaras i ställningen

Inloggning