Understöd för kappsegling

Ansök om understöd för kappsegling

Brändö Seglare r.f. strävar till att främja medlemmarnas kappseglingskunnande genom att understöda rese- och övriga kostnader för deltagandet i kappseglingar. Stödet kan också gälla kostnader relaterade till träningar, träningsresor, läger, kurser, föreläsningar et c.  

Understöd kan utbetalas för deltagande i såväl nationella som internationella kappseglingar.

Understöd betalas för långsiktigt utvecklande av kappseglingskunnandet med primärt fokus på juniormedlemmarna. 

Understöd kan även erbjudas i form av gratis lån av föreningens ribbar eller trailers och annat material. I fall av olycka står medlemmen för försäkringens självriskandel.

Klicka här för att läsa hur du ansöker om kappseglingsunderdstöd.

Inloggning