Avgifter

Avgifter för 2019

Medlemsavgifter:

 Medlemsavgift, senior  85 €
 Medlemsavgift, yngre senior (från 19 till 25 år)  25 €
 Medlemsavgift, junior 25 €
 Inskrivningsavgift (gäller familjens första medlem,   ej juniorer)  350 €

Medlem som bor utomlands registreras inte längre som Jag utlandsboende och erlägger därför normal medlemsavgift.

Hamn- och båtavgifter:

 Nya piren  900 € 
 Ponton A och B  680 € 
 Ponton B, småbåtsplatser  300 € 
 Lilla bryggan  300 € 
 Jolleponton, boj-akterförtöjning *  150 € 
 Jolleponton, plats med sidoförtöjning **   900 € 
 Slipplats, kölbåtar ***  300 € 
 Slipplats, optimist-jollar  60 € 
 Slipplats, övriga lättbåtar  80 € 
 Slipplats, kanot/kajak ****  100 € 
 Gästplats medlem, per dygn 10 € 
 Gästplats icke medlem, per dygn  20 € 
 Besiktnings- och registreringavgift  50 € 
 

*) vid norra sidan
**) södra och östra sidan, max längd 15m
***) inkl. rätt att använda kran; båtplats i vattnet ingår ej, bokas separat
****) förvaras i ställningen

 

bsmain00

 

Brändö Seglare r.f. är grundad 1930 och har ca 800 medlemmar. Hemhamnen är belägen på den lilla holmen Sälen invid Brändö i Helsingfors.

Fina seglingsförhållanden direkt utanför hamninloppet på Kronbergsfjärden.

office

Brändö Seglare klubbhamn:
Sälen - Brändö
Granfeltsvägen 10
00570 Helsingfors

 


 

Inloggning