Avgifter

Avgifter för 2017


Medlemsavgift, senior                     85
Medlemsavgift, yngre senior          25     (från 19 till 25 år)
Medlemsavgift, junior                      25

(Medlem som bor utomlands registreras inte längre som utlandsboende och erlägger därför normal medlemsavgift)
 
Inskrivningsavgift                           350            (gäller familjens första medlem, ej juniorer)
 
Hamn-/båtavgifter:
 
Nya piren                                       900
Ponton A och B                             680
Lilla Bryggan                                  300
Slipplats                                          100
Slipplats, opti                                   80
 
Registrerings- och
besiktningsavgift                             50

 

bsmain00

 

Brändö Seglare r.f. är grundad 1930 och har ca 800 medlemmar. Hemhamnen är belägen på den lilla holmen Sälen invid Brändö i Helsingfors.

Fina seglingsförhållanden direkt utanför hamninloppet på Kronbergsfjärden.

office

Brändö Seglare klubbhamn:
Sälen - Brändö
Granfeltsvägen 10
00570 Helsingfors

 


 

Inloggning