Framsidan

Brandsläckargranskning 31 maj

Brandsläckargranskningen är beställd från bolaget Presto paloturvallisuus. De kommer 31 maj till vändplatsen och är på plats kl. 17-19.
Granskningen kostat 10 euro per släckare inkl. moms. Samma pris för 2 och 6 kg släckare.

BS på Facebook

 

bsmain00

 

Brändö Seglare r.f. är grundad 1930 och har ca 800 medlemmar. Hemhamnen är belägen på den lilla holmen Sälen invid Brändö i Helsingfors.

Fina seglingsförhållanden direkt utanför hamninloppet på Kronbergsfjärden.

office

Brändö Seglare klubbhamn:
Sälen - Brändö
Granfeltsvägen 10
00570 Helsingfors

 


 

Inloggning